Photos » DR NAJIB ULLAH SHAHEED

DR NAJIB ULLAH SHAHEED

DR NAJIB ULLAH SHAHEED
DR NAJIB ULLAH SHAHEED

  • http://www.youtube.com/watch?v=zzUvYXY9Knc

  • http://www.youtube.com/watch?v=zzUvYXY9Knc

  Postet by: ABDULQAHAR
  views: 7869
  view all photos


More Photos
AMINA105 avatar DR NAJIB ULLAH SHAHEED SHAHEED DR NAJIB ULLAH AHMADZAI Shaheed DR,Najib Ullah Ahmadzai ,,cha wa wajja ,,aw walli wa wajjal sho?? aya UN da afghanistan de khalko (wallas) sara da DR najibullah shaheed pa wajalo ke khayanatt na de kari??? hashmat2012 avatar jhone avatar weltball avatar irfan007 avatar Samir1257 avatar