Photos » jonoon avatar

jonoon avatar

jonoon avatar
jonoon avatar

      Postet by: jonoon
      views: 1402
      view all photos


    More Photos
    jonoon avatar aailaqii avatar rahmanuk avatar precious avatar Shaheed DR,Najib Ullah Ahmadzai ,,cha wa wajja ,,aw walli wa wajjal sho?? aya UN da afghanistan de khalko (wallas) sara da DR najibullah shaheed pa wajalo ke khayanatt na de kari??? SHAHEED DR NAJIB ULLAH AHMADZAI DR NAJIB ULLAH SHAHEED AMINA105 avatar lizzy00 avatar